top of page

INDIVIDUELL PENSJONSRÅDGIVNING

Beslutningen om når og hvordan du skal ta ut pensjon, er en av de siste og viktigste beslutninger du tar i løpet av ditt arbeidsliv. Valgene du tar kan ha konsekvenser for resten av livet. 
 

Det er mange faktorer som avgjør dine pensjonsvalg 


Hvor tidlig kan jeg ta ut pensjon?
Kvalifiserer jeg til AFP?
Fripoliser og kapitalbevis fra tidligere jobbpensjoner - valgmuligheter
Konsekvenser ved å ta ut pensjonen tidlig
Hvor mye kan jeg påvirke pensjonen de siste årene i arbeidslivet?
Hva hvis jeg blir syk?
Hva skjer med pensjonen hvis jeg slutter å jobbe før aldersgrensen?
Pensjon fra 60, 62 eller senere? 
Hvor mye utgjør pensjonen etter skatt?
Hva kan lønne seg for meg?
Hvordan får jeg tak i mine pensjoner?

Valgmulighetene er for mange nesten ubegrensede – særlig for de som har jobbet lenge, som har hatt flere arbeidsgivere, kanskje jobbet både i offentlig og privat sektor og i forskjellige bransjer. Mer fleksibilitet og flere muligheter er et gode.


Men det betyr også at det er den enkelte som må ta valgene. Har du full oversikt over dine rettigheter, hvilke muligheter du har, hvilke valg du bør unngå og ikke minst: Hva pensjonen din faktisk blir – etter skatt? 
 

Det er her Tredjepart kommer inn i bildet. Vi er et helt frittstående, objektivt og uavhengig rådgivningsselskap med pensjon som spesialfelt. Våre rådgivere har alle lang erfaring innen pensjon, økonomi og skatt.

Vi kan hjelpe deg til å få en totaloversikt over dine muligheter, og konkret beregne din pensjon ut fra forskjellige valg. 

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Kristian Jacobsen
Partner / Fagansvarlig pensjon
Telefon    99 53 03 30
Epost       kristian.jacobsen@tredjepart.no
Günther Bache
Assosiert Partner 
Telefon    93 01 81 37
Epost       gunther.bache@tredjepart.no
Bjørn-Erik Bjørnstad
Assosiert Partner
Telefon    91 30 36 01
Epost       bjornstad@tredjepart.no
bottom of page