top of page

FOREDRAG / SEMINAR / KURS

Tredjepart kan tilby foredrag, seminarer og kurs for bedrifter, fagforeninger og organisasjoner.

Våre rådgivere er erfarne, kunnskapsrike og etterspurte foredragsholdere og legger svært stor vekt på å formidle faglige og vanskelige temaer på en forståelig og engasjerende måte.

Vi tilpasser budskapet og formen til deres ønsker og behov avhengig av målgruppen. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Kurs og foredrag om pensjon 

 

I lys av pensjonsreformen har behovet for informasjon og avklaring sjeldent vært større. Området er svært sammensatt og oppleves for mange uoversiktlig.

 

En rekke av våre kunder har sett nytten av å tilegne seg nødvendig kompetanse innen området, for å kunne se de ulike konsekvensene endringene medfører. 


Vi holder foredrag om temaet hvor målet er å gi en innføring i de viktigste endringene og dagskurs som gir en mer omfattende forståelse av endringene og konsekvenser.


Seniorseminar 

Medarbeidere som er i sin tredje livsfase og nærmer seg slutten på karrièren har ofte behov for å orientere seg i forhold til hva det innebærer.

 

Hvordan forberede seg på et «taktskifte», når skal man starte prosessen, når tenker man å fratre og hvordan skal ny tilværelse bli. Fratredelse med pensjon er ofte et verdivalg og dette krever planlegging. Ikke minst handler dette også om økonomi.

 

Vi tilbyr et program som går over to dager som tar for seg aktuelle temaer for seniorgruppen i organisasjonen. Programmet deles gjerne i to hovedtemaer:
 

 • Pensjon og seniorøkonomi 

 • Livskvalitet og livsfaser

Programmet tilpasses den enkelte bedrift ut i fra ønsker og behov.


Foredraget «Myter om eldre arbeidstager» 

 

Her er noen «smakebiter»

 • Når er man gammel?

 • Hvilken alder er den virkelige?

 • Alder og arbeidsprestasjoner

 • Mestring

 • Attraktivitet

 • Klokskap

 • Aldersbetingede endringer i evner og egenskaper

 • Alder i forholdet mellom yngre leder – eldre arbeidstager

Vi kan tilby foredrag innenfor flere aktuelle temaer 

 • Omstilling og endring

 • Motivasjon

 • Egenutvikling

 • Kick Off

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Petter Hoff
Partner / Fagansvarlig omstilling
Telefon    90 62 35 06
Epost       petter.hoff@tredjepart.no
Kristian Jacobsen
Partner / Fagansvarlig pensjon & økonomi
Telefon    99 53 03 30
Epost       kristian.jacobsen@tredjepart.no
bottom of page