top of page

OUTPLACEMENT

En outplacement-prosess er vanligvis et resultat av manglende prestasjon eller bortfall av stilling. Dette vil av mange berørte oppfattes som urettferdig og vanskelig, mange negative følelser og motstand vil prege situasjonen.

Tredjepart tilbyr profesjonell assistanse for personer som skal skifte jobb.

 

Å være outplacementkandidat i regi av Tredjepart innebærer å være på en reise fra å miste egen stilling til å erobre en ny og spennende jobb.

Hver kandidat får en egen dedikert jobbcoach som følger kandidaten fra fratredelsestidspunktet og til vedkommende er i en ny stilling.

En vesentlig suksessfaktor for å klare dette er å være bevisst på hvordan egen adferd virker inn på andre sin oppfattelse av seg selv. Her bidrar vi med klar og konstruktiv tilbakemelding. Adferd er trenbart og mulig å endre og forbedre.

 

Å bli ivaretatt og støttet når prosessen går tregt eller når avslagene på søknader og nettverksmøter kommer, er en viktig del av prosessen.

Programmet i dette tilbudet har en jobbgaranti, som sikrer kandidaten våre tjenester til vedkommende er i en ønsket jobbsituasjon eller studier.

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Petter Hoff
Partner / Fagansvarlig omstilling
Telefon    90 62 35 06
Epost       petter.hoff@tredjepart.no
Halvor Grydeland
Assosiert Partner 
Telefon    95 72 75 75
Epost       halvor.grydeland@tredjepart.no
bottom of page