top of page

OMSTILLING

Tredjeparts rådgivere har bistått bedrifter og organisasjoner i noen av de største omstillings- og nedbemanningsprosesser i norsk samfunnsliv de siste 20 årene.

Vår erfaring gjør at vi vet hvilke mekanismer som er viktig å ta hensyn til og hva som er suksesskriterier for en vellykket prosess.

DETTE KAN VI BISTÅ MED OG GI RÅD OM

 

  • Prosessdesign – en oversikt med milepæler og timeline som sikrer det juridiske.

  • Utvikling og utforming av virkemiddelpakker. Frivillig eller tvungen prosess? Hva skal bedriften velge?

  • Kommunikasjonsstrategi og struktur. Riktig og forutsigbar kommunikasjon – hvordan og hva?

  • Strategisk støtte til ledelsen. Erfaringsoverføring og råd til prosesseier og prosessdriver.

  • Ledertrening i forhold til avviklingssamtale.

  • Karriereprogram for berørte, grupper og individuelt.

  • Individuell økonomi- og pensjonsrådgivning. Mulig forandring i økonomien kan gi stor usikkerhet. Vi setter «tall på følelsene» og skaper større forutsigbarhet på kort og lang sikt.

  • Virksomhetsoverdragelse.

Dette gir forutsigbarhet, trygge rammer og best mulige forutsetninger for å lykkes med omstilling i bedrifter.

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Petter Hoff
Partner / Fagansvarlig omstilling
Telefon    90 62 35 06
Epost       petter.hoff@tredjepart.no
Halvor Grydeland
Assosiert Partner 
Telefon    95 72 75 75
Epost       halvor.grydeland@tredjepart.no
bottom of page