top of page

PENSJONSRÅDGIVNING FOR BEDRIFTER

Mange bedrifter har eller er i ferd med å endre sine pensjonsordninger. Samtidig er regelverk og rammebetingelser i stadig endring.

Dette krever kunnskap og gir et stort informasjonsbehov både for ledelse og de ansatte. 

Tredjepart kan bidra til 

 

  • Økt kunnskap om ulike pensjonsordninger, ytelser og konsekvenser – både økonomiske og for medarbeiderne.

  • Valg av pensjonsordning. Konsekvenser ved endringer.

  • Utforming av seniorpolicy i bedriften.

  • Informasjon til ansatte. Coaching av ledere for bedre kommunikasjon til ansatte.

  • Individuell rådgivning for den enkelte medarbeider. Pensjonsberegninger av muligheter frem til aldersgrensen og pensjon etter nådd aldersgrense. Vi regner alltid skatt, slik at netto endring fremkommer i alle beregninger.

Tredjepart har spesialistene som kan bistå med uavhengig og objektiv rådgivning.

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Kristian Jacobsen
Partner / Fagansvarlig pensjon
Telefon    99 53 03 30
Epost       kristian.jacobsen@tredjepart.no
Günther Bache
Assosiert Partner 
Telefon    93 01 81 37
Epost       gunther.bache@tredjepart.no
Bjørn-Erik Bjørnstad
Assosiert Partner
Telefon    91 30 36 01
Epost       bjornstad@tredjepart.no
bottom of page