top of page

AGE MANAGEMENT

Aldersbevisst ledelse

En konsekvens av pensjonsreformen er at flere arbeidstagere over 60 år vil velge å forlenge sin karrière. Vi opplever at dette er berikende for norsk arbeidsliv, men det vil utfordre arbeidsgiver på flere områder.

 

 • Krav om tilpasset arbeid eller deltid?

 • Hvordan lede mennesker i den tredje livsfase?

 • Yngre leder – eldre medarbeider. Muligheter og begrensninger?

 • Hvordan utvikle team med stort alderspenn?

Tredjepart har utviklet team- og lederutviklingsprogrammer som er tilpasset disse utfordringene 


Ingen generasjon har gjennomlevd mer forandring enn dagens seniorer.
Dette gir til to mulige hypoteser:

 

 • Har trening i forandring / høy endringskompetanse

  Bruke seniorer som rådgivere?
   

 • Har hatt nok / er utslitte av forandring

  Skåne under omstilling?

 

Mestringsfølelsen øker fram til 30-årene, og er deretter stabil. Et jobbliv som gir muligheter til vekst vil øke følelsen av mestring. 

 

To viktige elementer

 • Aksept for den jeg er

 • Anerkjennelse for det jeg gjør

 

Seniorer representerer mye erfaring. Forskning viser at erfaring er viktig ikke minst for ledere. Erfaring gir blant annet bedre grunnlag for å ta gode beslutninger.


Forskning viser også at seniorer ofte scorer høyt på kvaliteter som ekspertise, sosiale ferdigheter, menneskekunnskap, vurderingsevne, selvstendighet, lojalitet, samarbeidsevne og evne til konflikthåndtering.

 

Samfunnstendenser - krav til medarbeidere og ledere 

 

Færre mennesker skal

 • Gjøre mer

 • På kortere tid

 • Til høyere Kvalitet

 • For mindre penger
   

Svar på Utfordringen: Bygge gode menneskelige nettverk som samarbeider godt på tvers av alle aldersgrenser.

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Petter Hoff
Partner / Fagansvarlig omstilling
Telefon    90 62 35 06
Epost       petter.hoff@tredjepart.no
Halvor Grydeland
Assosiert Partner 
Telefon    95 72 75 75
Epost       halvor.grydeland@tredjepart.no
bottom of page