top of page

PENSJONSRÅDGIVNING FOR ORGANISASJONER OG TILLITSVALGTE

Pensjon er et viktig spørsmål for alle medlemmer i fagforeninger og organisasjoner. Det krever at de tillitsvalgte og foreningens organer er oppdaterte på lovverk, regler, pensjonsordningene og konsekvenser for medlemmene.

 

Samtidig får tillitsvalgte mange spørsmål om pensjon fra medlemmer og ansatte i bedriftene. Pensjonsrådgivning er derfor et viktig medlemsgode.

Vanligvis har ikke fagforeninger medbestemmelsesrett på bedriftens pensjonsordninger. Men tillitsvalgte har normalt store påvirkningsmuligheter. Det krever kunnskap og oversikt. 

Tredjepart tilbyr opplæring, rådgivning og støtte for tillitsvalgte i pensjonsspørsmål.

 

Når det kommer lovendringer og nye regler og når medlemmer har generelt behov for pensjonsrådgivning eller ved endring av pensjonsordning,

Det gir trygghet for deg som tillitsvalgt og troverdighet for organisasjonen.

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Kristian Jacobsen
Partner / Fagansvarlig pensjon
Telefon    99 53 03 30
Epost       kristian.jacobsen@tredjepart.no
Günther Bache
Assosiert Partner 
Telefon    93 01 81 37
Epost       gunther.bache@tredjepart.no
Bjørn-Erik Bjørnstad
Assosiert partner
Telefon    91 30 36 01
Epost       bjornstad@tredjepart.no
bottom of page