top of page

NY START

Coaching av ledere og medarbeidere

Etter år med omstillinger, omorganiseringer eller rasjonaliseringer – kjært barn har mange fine navn – sitter du der. 

 

Hver endringsprosess har beveget deg bort fra den opprinnelige stillingen og har gjort deg mindre kvalifisert, mindre produktiv og – viktigst av alt – mindre lykkelig. 

 

Høres det kjent ut? Dette er realiteten for mange mennesker i store og mellomstore norske bedrifter.

 

Disse kan bli det vi kaller non-performers. Begrepet non-performer beskriver i dette tilfellet typisk de fem prosent i en stor eller mellomstor bedrift som ikke presterer som forventet.

 

Tredjepart har designet et eget coachingprogram for medarbeidere og ledere som har disse type utfordringer. Programmet heter: NY START
 

Verktøyet kan brukes i følgende situasjoner 
 

 • Personer som ikke fungerer tilfredsstillende i nåværende jobb
   

 • Personer med fravær som hemmer avdelingens produktivitet
   

 • Personer som mangler motivasjon / holdning i nåværende jobb
   

 • Personer som har helsemessige problemer i nåværende jobb. Avklaring i forhold til fremtidig løp
   

 • Personer med manglende kompetanse i nåværende jobb

KONTAKT
Sentralbord           21 42 41 41
 
Petter Hoff
Partner / Fagansvarlig omstilling
Telefon    90 62 35 06
Epost       petter.hoff@tredjepart.no
Halvor Grydeland
Assosiert Partner 
Telefon    95 72 75 75
Epost       halvor.grydeland@tredjepart.no
bottom of page