top of page

Tredjepart AS er et helt uavhengig norskeid konsulentselskap som tilbyr rådgivningstjenester innen HR-området. Våre kunder er i hovedsak mellomstore og større selskaper i privat og offentlig sektor. Vi har spesialisert oss særlig på pensjon, omstilling, outplacement og nedbemanningsprosesser. 

Vi holder til i hyggelig og representative lokaler på Billingstad, hvor vi også har vårt karrièresenter som benyttes i ulike programmer. Våre kunder er i hovedsak mellomstore og større selskaper i privat og offentlig sektor. 

Selskapet ble etablert i 2010 av personer med 15 til 25 års erfaring innen sine respektive fagfelt og eierne er sterkt delaktige i den daglige driften. Vår bakgrunn gjenspeiles ved faglig dyktighet, stort nettverk og kunder som kjenner kvaliteten av vårt arbeid.

Tredjepart har to hovedkompetanseområder: 

 

  • Økonomi og pensjon

  • Karriereomstilling og coaching

 

Disse områder kompletterer hverandre på en god måte, og er en stor del av årsaken til våre gode resultater i noen av de største omstillingsprosessene i norsk arbeidsliv siden 1993. 

VÅRT MENNESKESYN 
 

  • Mennesker er frie til å gjøre valg og ikke et offer av arv eller miljø.

  • Mennesker er hovedsakelig positive. De har mulighet til å overkomme negative tilbøyeligheter.

  • Mennesker er hovedsakelig rasjonelle.

  • Alle kan løse egne problemer og overkomme irrasjonelle påvirkning fra kulturen.

  • Respektere at den saken gjelder,  vet best.

  • Det vi tror på påvirker hva vi leter etter og oppdager.

bottom of page